Bachelor-/masteroppgave – Real-time simulation and path predicting of sounding rocket executed by onboard flight computer

Bachelor-/masteroppgave – Real-time simulation and path predicting of sounding rocket executed by onboard flight computer

  • Master project
  • Anywhere

Website Propulse NTNU

Propulse NTNU ble grunnlagt i 2018 av engasjerte studenter med en interesse for romfart. Formålet var å gi studenter muligheten til å dyrke denne interessen og få ingeniørerfaring gjennom å utvikle, designe og bygge raketter, samt delta i en internasjonal rakettkonkurranse. Vi bygger ennå raketter, men vi har også utvidet med R&D-prosjekter. Per nå utvikles det en hybridmotor og en flight simulator, og det neste prosjektet kan bli din studentoppgave.

 

Oppgave:

Utvikling og implementasjon av simulator som kontinuerlig beregner og korriger en forventet flightbane i sanntid, utført på en flightcomputer ombord (f. Eks payload).

Målet med prosjektet er å kunne få en simuleringsmetode som kan bli brukt av andre systemer som bygger på prediksjon av flightbane (air breakes, throtling, aktive styring, osv) i tillegg til å fungere som en slags sikkerhetsfunksjon i det at man kan forutse hvor raketten beveger seg.

Nøkkelord: Simulering, klassisk mekanikk, numerikk, flightdynamikk

 

Formål:
– Utvikle fysikkbibliotek (system av ligninger) som beskriver rakettens dynamikk godt nok til å kunne  benyttes i et aktivt styresystem
– Utvikle metode for å implementere valgt fysikkbibliotek til å kjøre i sanntid med begrenset dataressurser (onboard flight computer)
– Sammenligne simulert data med testdata og diskutere begrensninger og fordeler i styringsperspektiv

 

Oppgaven egner seg blant annet for studenter innen fysikk og matematikk, data og kybernetikk. Studenten er selv ansvarlig for å finne veileder.

Vi er også åpne for forslag, så hvis du har en oppgave som du har lyst til å skrive i samarbeid med oss, er det bare å ta kontakt.

To apply for this job email your details to contact@propulsentnu.no